Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt alle ouders en personeelsleden van de Sokkerwei. De taak van de MR is het meedenken en adviseren over beleidszaken van bestuur en school. De MR heeft een formele rol in dit beleidsmatige traject: het geven van akkoord of advies bij conceptbeleidsplannen. Een actieve MR kan ook zelf beleidsvoorstellen doen, vragen stellen bij het eventueel uitblijven van beleid en de uitvoering van beleidsplannen kritisch volgen.

De MR kan de rol van schakel tussen ouders, team en het bestuur alleen waarmaken als ouders en personeelsleden zich laten horen via de MR. De MR bestaat momenteel uit drie ouders en twee leerkrachten;
 
Irma Jacet:
(moeder van Djurre uit groep 4 en Fiene uit groep 6)
 
Rolf Timmerman:
(vader van Erk uit groep 7)
 
     De MR is te bereiken via mailadres mr.sokkerwei@isobscholen.nl of spreek de leden gerust aan op het schoolplein. We zijn altijd blij met input!