logo Sokkerwei

Overblijven


De overblijfregeling
Op de Sokkerwei kunnen de kinderen elke schooldag, behalve op woensdag, tussen de middag gebruik maken van de overblijfregeling. Ouders kunnen kleuters bij de leerkracht aanmelden om over te blijven. Vanaf groep 3 melden de kinderen zelf aan het begin van de dag bij hun leerkracht dat ze overblijven. Op elke overblijf dag zijn er overblijfkrachten aanwezig die de kinderen opvangen. Op vrijdag moeten ouders hun kinderen uit de onderbouw die overblijven maar ’s middags vrij zijn om 13.15 uur bij school ophalen.
  
Overblijfkosten
Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Deze bedragen € 2,20 per keer. Van dit bedrag krijgen de overblijfkrachten een vrijwilligersbijdrage uitbetaald en wordt er spelmateriaal voor de kinderen van gekocht.
Mochten de overblijfkosten een onoverkomelijk bezwaar voor u opleveren, dan kunt u dit met het overblijfteam bespreken en zullen zij, uiteraard in strikt vertrouwen, een regeling met u treffen.

Overblijven met Edith
 Wij werken met een digitaal programma ( overblijven met Edith) waarin u de dagen kunt aangeven, waarop uw kind op school overblijft.
Om u aan te melden gaat u via onderstaande link naar de site van Edith. Rechtsboven vindt u dan een rode button. Wanneer u deze aanklikt, kunt u inloggen op de site en u aanmelden.Ook  kunt u zich hier aanmelden voor een automatische incasso, zodat maandelijks het overblijfgeld automatisch van uw rekening wordt afgeschreven.
Voor meer informatie m.b.t. overblijven met Edith, klikt u  hier: overblijven met Edith