Flexibele schooltijden en vakanties

De onderwijstijden van De Sokkerwei zijn flexibel. Onze kinderen werken met individuele leerlijnen, hierdoor zijn flexibele vakanties voor onze school relatief gemakkelijk te organiseren.
 
Ouders krijgen, binnen de wettelijke mogelijkheden, zo veel mogelijk keuzevrijheid bij het bepalen van vakanties.  Zo kunnen ze zelf bepalen wanneer ze drie van de twaalf vakantieweken opnemen.
 
Flexibele onderwijstijden kunnen met name voor werkende ouders een uitkomst zijn omdat ouders de schooltijden beter kunnen afstemmen op hun werktijden. Flexibele onderwijstijden zorgen voor meer rust in het gezin.