Wij zijn een duurzame basisschool en leren de kinderen bewust om te gaan met mens en milieu

Met ons onderwijs bereiden we jou voor op je deelname aan een duurzame en snel veranderende samenleving. 

Als eerste duurzame basisschool van Nederland is De Sokkerwei gevestigd in een modern, rond gebouw met grasdak en zonnepanelen. We leren jou om zuinig te zijn op onze planeet. Ook duurzame relaties opbouwen met mensen staat centraal in ons onderwijs. 

Wij werken met het programma ‘Vreedzame School’ aan een veilige en stabiele school-omgeving. Je leert dat je deel uitmaakt van de gemeenschap die de klas en school vormt en leert daar een bijdrage aan te leveren. Je leert oog en oor te hebben voor anderen, met conflicten om te gaan en je verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang. 

Zo gaan leerlingen (en leerkrachten) niet alleen vreedzaam met elkaar om, ze gaan 
ook duurzame relaties met elkaar aan. 

Bovendien hechten wij een groot belang aan een duurzame relatie tussen school en de ouders. Belangstelling en betrokkenheid van beide kanten zijn daarbij onmisbaar, net als een constructieve en positieve opstelling van zowel school als thuis.