Duurzaam en gezond

Wij zijn een duurzame basisschool en leren de kinderen bewust om te gaan met mens en milieu. Duurzaamheid komt op alle vlakken terug in ons onderwijs

Het eerste dat opvalt aan onze kleinschalige school is het bijzondere uiterlijk. Een modern, rond gebouw met een grasdak en zonnepanelen. In 2002 zijn wij als pionier gestart als allereerste duurzame basisschool van Nederland, en daar zijn wij trots op.

Onze kijk op duurzaamheid gaat echter veel verder. Wij hebben duurzaamheid ook in ons onderwijs geïntegreerd, waarbij de school en de omgeving hulpmiddelen zijn voor illustratie, demonstratie, verkenning, experimenteren en ontdekken. Op De Sokkerwei vinden we het belangrijk om de kinderen een gevoel van respect en waardering mee te geven voor elkaar en de omgeving.

 

Enkele voorbeelden van ons duurzame onderwijs:

·      Jaarlijks een schoolbreed duurzaam project

·      Zuinig omgaan met materialen, hergebruik, repareren ipv weggooien

·      Field trips in de natuur 

·      In elke nieuwsbrief een duurzaamheidstip voor thuis

Ook aandacht voor een gezonde levensstijl staat bij ons hoog op de agenda.

We weten hoe belangrijk een gezonde levensstijl is voor de ontwikkeling en schoolprestaties van een kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voldoende bewegen en gezond eten en drinken zich beter voelen. Voldoende redenen dus om hier op school aandacht aan te besteden.

Duurzaamheid en een gezonde levensstijl zijn op onze school vaste onderdelen binnen IPC.