Kinderen leren in hun eigen tempo en op hun eigen niveau

Wij werken met individuele (digitale) leertrajecten die aansluiten op jouw behoeften en talenten. De meeste scholen gaan uit van standaardmethodes waarbij jij jouw ontwikkeling en tempo moet aanpassen aan het systeem. Op De Sokkerwei krijg jij daadwerkelijk het onderwijs dat aansluit op jouw ontwikkelingstempo.
Wij maken gebruik van individuele (digitale) leerlijnen en werken met leerdoelen die jij samen met de leerkracht opstelt. 

De belangrijkste vraag voor ons is of jij groeit in lijn met jouw eigen ontwikkelingsmogelijkheden.