DE VREEDZAME SCHOOL

Wij werken met de methode De Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen met als doel om iedereen die met de school te maken heeft – kinderen, teamleden, ouders en andere betrokkenen – een veilig gevoel te geven in de school.

De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:
• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen mensen.

Met dit programma leren kinderen en leerkrachten hoe je beter met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen bevredigend zijn: een win-win situatie. Het programma is gericht op een verandering van het school- en klassenklimaat waarin samenwerking en verantwoordelijkheid van leerlingen zelf centraal staat. De Vreedzame School is een programma voor de gehele basisschool. Elk schooljaar wordt de kinderen een breed scala aan activiteiten aangeboden door middel van thema's.

In de groepen wordt gewerkt aan de volgende thema's:
• onze klas 
• conflicten
• communicatie
• gevoelens
• mediatie 
• anders en toch samen
 
Voor meer informatie kijk op www.devreedzameschool.nl