DUURZAAMHEID

Het eerste dat opvalt aan onze kleinschalige school is het bijzondere uiterlijk. Een modern, rond gebouw met een grasdak en zonnepanelen. In 2002 zijn wij als pionier gestart als allereerste duurzame basisschool van Nederland, en daar zijn wij trots op.
 
Onze kijk op duurzaamheid gaat echter veel verder. Wij hebben duurzaamheid ook in ons onderwijs geïntegreerd, waarbij de school en de omgeving hulpmiddelen zijn voor illustratie, demonstratie, verkenning, experimenteren en ontdekken. Op De Sokkerwei vinden we het belangrijk om de kinderen een gevoel van respect en waardering mee te geven voor elkaar en de omgeving.
 
Enkele voorbeelden van ons duurzame onderwijs:
 
·      Jaarlijks een schoolbreed duurzaam project
·      Zuinig omgaan met materialen, hergebruik, repareren ipv weggooien
·      Duurzame thema’s binnen het IPC-programma
·      Bezoekjes en uitstapjes in de natuur, 
·      In elke nieuwsbrief een duurzaamheidstip voor thuis
 
 
Een belangrijke pijler in ons duurzame onderwijs is een vreedzame schoolcultuur. Leerlingen en leerkrachten gaan met behulp van de methode De Vreedzame School niet alleen vreedzaam met elkaar om, ze gaan ook duurzame relaties met elkaar aan. Ook hechten wij een groot belang aan een duurzame relatie tussen school en de ouders. Belangstelling en betrokkenheid van beide kanten zijn daarbij onmisbaar, net als een constructieve opstelling van zowel school als thuis.