OUDERRAAD (OR)

De ouderraad (OR) ondersteunt de leerkrachten bij activiteiten en festiviteiten op school en bestaat uit .. ouders/verzorgers van kinderen uit verschillende groepen.
De OR vergadert regelmatig en organiseert diverse activiteiten, variërend van de festiviteiten rond Sinterklaas, Kerst, Pasen tot de Avondvierdaagse. De OR heeft regelmatig contact met de oudergeleding van de MR, waarbij de OR de rol van achterban vervult.
Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. De OR staat dan ook altijd open voor ideeën en suggesties en vraagt alle ouders om actief mee te denken. Ook vragen wij de hulp van ouders bij de organisatie van alle activiteiten voor de kinderen.
 
De OR-vergaderingen worden aangekondigd in de jaarkalender en zijn openbaar. Er is een afvaardiging van leerkrachten en directie bij deze vergaderingen aanwezig.
Contactgegevens van de Ouderraad
Voorzitter: Martin Jansen
Penningmeester: Mattijn Stork