Vol vertrouwen naar de toekomst!

Welkom op De Sokkerwei

De wereld om ons heen verandert razendsnel; werk, carrières, de manier waarop we met elkaar omgaan en daardoor ook het onderwijs. In het digitale tijdperk van nu gaat het niet meer om kennis alleen. Wat moeten kinderen leren om optimaal voorbereid te zijn om de samenleving in de 21ste eeuw?
 
Op De Sokkerwei besteden wij veel aandacht aan de zogenaamde '21st century skills' zoals samenwerken, communiceren, kritisch denken en doorzetten. Bij ons leren de kinderen om zelfbewust en positief in het leven te staan. We dagen ze uit om hun eigen talenten te ontwikkelen en hun grenzen te verleggen. Kortom, op De Sokkerwei leren onze leerlingen, naast kennis, de juiste vaardigheden om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst.
 

Kindgericht onderwijs in kleine groepen 

Op De Sokkerwei houden we rekening met de wensen en behoeften van de kinderen van nu. Wij zijn een basisschool met kleine groepen. Dankzij onze persoonlijke aanpak en kindgericht onderwijs op maat krijgt elk kind bij ons op school de aandacht die het verdient. 

Schoolapp

Schoolapp
 


Eerste Kindcentrum in Castricum

IPC-lesprogramma

Kindgericht onderwijs in kleine groepen

Onderwijs gericht op het welzijn en de persoonsvorming van het kind

Kinderen leren in hun eigen tempo en op hun eigen niveau
 
Engelse les

Kalender

  • 26 februari 2020 Groeiplangesprekken met ouders en leerlingen.
  • 02 maart 2020 Start IPC 4e project
  • 06 maart 2020 Schaatsfeest groep 5 t/m 8
  • 10 maart 2020 MR vergadering 19.30 uur
  • 19 maart 2020 Studiedag Alle kinderen zijn vrij
  • 24 maart 2020 19.00 u Toneel groep 5/6
  • 25 maart 2020 Grote Rekendag
  • 02 april 2020 Verkeersexamen theorie groep 7

naar de volledige kalender...

Nieuwsbrieven

Nieuws uit de groep

Theater


De theatervoorstelling South Pass City was erg leuk, vooral het gastoptreden van Pascal!! Wat een ster! lees meer...