Welkom op De Sokkerwei

De Sokkerwei is een basisschool waar rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de kinderen van nu. Met inspirerend onderwijs op maat leren wij jou om zelfbewust en positief in het leven te staan. We dagen je uit om je eigen talenten te ontwikkelen en jouw grenzen te verleggen. Met onze individuele aanpak van het onderwijs bereiden wij jou voor op een volwaardige plaats in de maatschappij.

Ons onderwijs is gericht op het welzijn en de persoonsvorming van het kind. Bij ons ligt de focus op: Wie word je? in plaats van: Wat weet je?

Kinderen leren in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Wij werken met individuele (digitale)leertrajecten die aansluiten op de behoeften en talenten van het kind.

Wij zijn een duurzame basisschool en leren de kinderen om bewust om te gaan met mens en milieu. Met ons onderwijs bereiden we kinderen voor op hun deelname aan een duurzame en snel veranderende samenleving.

Wij werken met het inspirerende IPC-onderwijsprogramma. IPC stimuleert kinderen om beter te leren en om hun eigen talenten te ontdekken. Met boeiende thema’s dagen we kinderen uit om buiten bestaande grenzen en patronen te denken.

Wij bieden onderwijs en opvang ineen. Voor en na schooltijd bundelen wij onze krachten met diverse professionele organisaties in de buurt. Kinderen kunnen dan kiezen voor muziek, sport, spel of huiswerk!

 

 

Preschool

Sinds augustus 2017 beschikken wij over een  Preschool die wij  in samenwerking met Forte Kinderopvang hebben opgezet.
De Preschool is open op dinsdag en donderdag.
Lees hier meer over onze Preschool.

U kunt uw kind hier aanmelden:
 
inschrijven Preschool

 

Bestuur

Slogan
Ons onderwijs is gericht op het welzijn en de persoonsvorming van het kind

Kinderen leren in hun eigen tempo en op hun eigen niveau

Wij zijn een duurzame basisschool en leren de kinderen bewust om te gaan met mens en milieu

Wij werken met het inspirerende IPC-onderwijsprogramma

Wij bieden onderwijs en opvang ineen

Kalender

  • 19 maart 2018 ouderparticipatie avond 19.00 uur
  • 20 maart 2018 toneel groep 6
  • 20 maart 2018 Techniekdag Espeq groep 7/8
  • 22 maart 2018 Uit de Wei 19

naar de volledige kalender...